10 Common misconceptions about Systema

By Kevin Secours The Russian martial art of Systema is a relatively new art in Western consciousness. Having been previously classified during the Soviet era, it was only first revealed beyond the country’s borders in 1993. Even then, early promoters needed to work to establish its credibility as even many government and military officials refuted […]

First contact

Throwing strike

Video – Want to be more dynamics?

Want to be more dynamics person? MOVE DYNAMICALLY! Try every day 3-4 minutes & feel different! 😉 More info about Bodywaving: http://smart-defence.co.uk/bodywaving/

Principles – Video lessons

Be Good Be Water   More principles

Fearless

December 13, 2011 by Konstantin Komarov   Life today is riddled with fear. We`re being scared by everyone. Turn on the TV and you are surrounded by horrors. Go online and  get a load of new nightmares. Visit your local bank or store and you hear the same topics on everyone’s lips: the financial crisis, […]

(SK) Vlna – zdroj sily – wokrshop

Poznáme dva zdroje fyzickej sily človeka: – svaly – moment – hybnosť – masa tvojho tela v pohybe. Momentum prúdi cez tvoje telo podobne, ako prúdi cez vodu – robi vlny. Táto ‘telová vlna’ – bodywave je obrovská sila, ktorú môžeš zahodiť alebo využiť. Cieľom môjho workshopu na Dňoch Zdravia je ukázať ti, ako s týmto […]

(SK) Prepínanie medzi hemisférami – prednáška

Máme dva základné typy myslenia: a) logické, lineárne: ľavo-hemisférické, b) emocionálne, kreativne, holografické: pravo-hemisférické. Na to aby sme vedeli využívať našu myseľ efektívnejšie, je dobré vedieť, ako obe pracujú, k akým úkonom sú či nie sú vhodné, ako medzi nimi prepínať a ako jednotlivé typy mysle trénovať. Na prednáške sa dozvieš, ako mysle pracujú s […]

(SK) Inštinkt v boji – seminár

Človek sa tak, ako každý predátor, rodí bojovníkom. Prirodzene sa vieme hýbať ako mačka, alebo pes. Ale z nejakého dôvodu nemôžeme.. Akoby sme k týmto inštinktom stratili prístup. A aj stratili. Inštinkty sú nám totiž prístupné cez pravú mozgovú hemisféru – holistickú – senzitívnu – kreatívnu. A my žijeme prevažne v ľavej hemisfére – lineárnej […]

Children program

We can run for you effective, fun self-defence classes in Tunbridge Wells area. We developed it as part of an anti-bullying & healthy living program, our classes are not only exciting and physical but also mind stimulating. Centred on developing children’s’ confidence, the core value of our class is based on harmony, helping to deal […]