Throwing strike

Video – Want to be more dynamics?

Want to be more dynamics person? MOVE DYNAMICALLY! Try every day 3-4 minutes & feel different! 😉 More info about Bodywaving: http://smart-defence.co.uk/bodywaving/

What is bodywave?

more about Bodywave: http://smart-defence.co.uk/bodywaving/

A Serbian Warrior – Alex Kostic – Interview

Bodywaving seminar * Bratislava * April 2015

Pictures from Tibor’s Bodywaving seminar in Bratislava Slovakia. more about Bodywave: http://smart-defence.co.uk/bodywaving/

Principles – Video lessons

Be Good Be Water   More principles

Fearless

December 13, 2011 by Konstantin Komarov   Life today is riddled with fear. We`re being scared by everyone. Turn on the TV and you are surrounded by horrors. Go online and  get a load of new nightmares. Visit your local bank or store and you hear the same topics on everyone’s lips: the financial crisis, […]

(SK) Vlna – zdroj sily – wokrshop

Poznáme dva zdroje fyzickej sily človeka: – svaly – moment – hybnosť – masa tvojho tela v pohybe. Momentum prúdi cez tvoje telo podobne, ako prúdi cez vodu – robi vlny. Táto ‘telová vlna’ – bodywave je obrovská sila, ktorú môžeš zahodiť alebo využiť. Cieľom môjho workshopu na Dňoch Zdravia je ukázať ti, ako s týmto […]

(SK) Prepínanie medzi hemisférami – prednáška

Máme dva základné typy myslenia: a) logické, lineárne: ľavo-hemisférické, b) emocionálne, kreativne, holografické: pravo-hemisférické. Na to aby sme vedeli využívať našu myseľ efektívnejšie, je dobré vedieť, ako obe pracujú, k akým úkonom sú či nie sú vhodné, ako medzi nimi prepínať a ako jednotlivé typy mysle trénovať. Na prednáške sa dozvieš, ako mysle pracujú s […]

(SK) Inštinkt v boji – seminár

Človek sa tak, ako každý predátor, rodí bojovníkom. Prirodzene sa vieme hýbať ako mačka, alebo pes. Ale z nejakého dôvodu nemôžeme.. Akoby sme k týmto inštinktom stratili prístup. A aj stratili. Inštinkty sú nám totiž prístupné cez pravú mozgovú hemisféru – holistickú – senzitívnu – kreatívnu. A my žijeme prevažne v ľavej hemisfére – lineárnej […]